8-ஆம் வகுப்பு தகுதிக்கு தமிழக அரசில் அலுவலக உதவியாளர் வேலைவாய்ப்பு

0#EntriAppTamil, #Tancemrecruitment2021
நமது Entri App Tamil சேனலில் TNPSC GROUP I, GROUP II, GROUP IV, VAO, TNUSRB(TN POLICE), SSC, RRB, IBPS போன்ற அரசுத் தேர்வுகளில் எளிதில் வெற்றி பெறுவதற்கான வீடியோ வகுப்புகள், பாட வாரியான வகுப்புகள்/குறிப்புகள் கிடைக்கும்.

மேலும் அனைத்து அரசு வேலைவாய்ப்புகள் பற்றிய அறிவிப்புகள், மாதிரி வினா விடைகள், மாதிரித் தேர்வுகள், நடப்பு நிகழ்வுகள், எளிய கணிதக் குறிப்புகள் போன்ற பல்வேறு பயனுள்ள தகவல்களும் இடம்பெறும்.

அரசு வேலை என்னும் உங்களின் உயர்ந்த லட்சியத்தை அடைவதற்கான வெற்றி வழிகாட்டி நமது Entri App Tamil.

அனைத்து அரசுத் தேர்வுகளிலும் எளிதில் தேர்ச்சி பெற EntriApp-ஐ Download செய்யுங்கள்.
Download the app here: https://bit.ly/tamil-youtube

மேலும் TNPSC தேர்வுக்கு தேவையான சில விடியோக்கள் :

TNPSC GROUP 1 Eligibility criteria- https://youtu.be/jfX_ZR3LweQ

TNPSC Group 1 book list, preparation tips – https://youtu.be/A7YYC_ueiYQ

TNPSC Group 1 2020 60 day study plan- https://youtu.be/MxcPjwFiPjA

TNPSC Group 1 சம்பளம் எவ்வளவு? – https://youtu.be/CYbPi1KwYf8

TNPSC 2020 Annual Planner- https://youtu.be/vbfmjpbW878

What is RRB? – https://youtu.be/rf3k7VYABWw

90days Study plan TNPSC Group 2&2A – https://youtu.be/wTO_giIlkns

Development Administration in TamilNadu – https://youtu.be/WjrQkIjr9aw

TNPSC GROUP 2 Interview Guidance & Tips – https://youtu.be/eBx28melJ24

TNPSC Group 2 Post & Salary details – https://youtu.be/iIVeZNBC1SI

பல்வேறு துறைகளில் தமிழகம் நிகழ்த்திய சாதனைகள் – https://youtu.be/AOHiTHAj4dA

Download the app here: https://bit.ly/tamil-youtube

Various course offered by ENTRI

—————————————————-

#TNPSC
#SSC
#RRB
#BANKING
#TNTET
#SPOKEN ENGLISH

#TNPSCmotivation #tnpscexam #motivationalspeech #motivation #exammotivation #shortcuts #tips&tricks #unit8 #unit9 #newsyllabus #tnpscgk #Tnpscgroup1 #tnpscstudyplan #tnpsccoaching #group1 #group2 #group4 #group2syllabus #tnpscsyllabus #TNPSC #BANKING #SSC #RRB #Entri #Entritamil #Entriapp

Follow us on:
Facebook: https://www.facebook.com/EntriApp.Tamil/
Instagram: https://www.instagram.com/entriapp_Ta
TikTok: https://www.tiktok.com/@entriapptamil/
Helo App: http://m.helo-app.com/al/QjjTZSbbT
Telegram: https://t.me/tamilnadupsc

source

Leave A Reply

Your email address will not be published.